ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

EEN LANDELIJK PLATFORM VOOR HOOGWAARDIGE PSYCHOTHERAPIE

Wie zijn wij?

ISTDP Nederland is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten die een specialistische opleiding hebben gevolgd in de ISTDP.  Zij zijn allemaal  ervaren  psychotherapeuten die zich verder gespecialiseerd hebben in deze vorm van psychotherapie, die  in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van persoonlijkheidsproblemen.  ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychoanalytische vorm van psychotherapie die samen met de patiënt patronen en mechanismes onder de loep neemt om zo de klachten en problemen aan de bron op te lossen.

ISTDP staat voor

  • Investeren in succes in plaats van falen
  • Cliënt-empowerment anders gezegd: de cliënt ontwikkelt regie over eigen functioneren.
  • Angst leren begrijpen als bondgenoot en niet je vijand
  • Effectief optreden in plaats van hulpeloos zijn
  • Herstel van het vermogen tot het aangaan van relaties
  • Ontwikkelen van een steviger hechting
  • Effectiviteit en lange termijn effecten.

Lid worden van het register ISTDP

Binnen de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) is een kwaliteitsregister geopend voor ISTDP-therapeuten. Ingeschreven therapeuten hebben een erkende coregroeptraining gevolgd.

Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats op voorwaarde  van deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten en regelmatige deelname aan intervisies. Klik hier voor de herregistratie-eisen die vanaf 1 maart 2019 van kracht zijn. De eisen voor behoud van registratie zijn afgestemd op de eisen zoals die door de IEDTA en door  de stichting ISTDP-Nederland worden gesteld. Zie ook www.istdp-international.com en de website van de IEDTA.

Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register ISTDP, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap ISTDP register


ISTDP collega?

Bent u een ISTDP Collega? Meld u aan bij ISTDP Nederland met het contactformulier hieronder. U wordt automatisch op de hoogte gehouden en kunt gebruik maken van alle faciliteiten van ISTDP Nederland.

 

4 + 7 =

ISTDP-Nederland lanceert een nieuw initiatief!

De traditionele core-training van drie jaar kan nu in twee delen los van elkaar worden gevolgd met ingang van 2021
Deel 1 is een aspirant training, deze duurt 1 jaar en leidt op tot het aspirant lidmaatschap van het register ISTDP bij de NVPP
Deel 2 is een verdiepingscursus, deze duurt 2 jaar en leidt op tot het volledig lidmaatschap en erkenning als ISTDP-therapeut nationaal en internationaal.
Klik hier voor verdere informatie over de aspirant training.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Opleiding 2020-2023

ISTDP-Nederland organiseert de nieuwe 3-jarige opleiding tot ISTDP-therapeut die in 2020 is gestart. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische deel van de opleiding heeft als doel de cursist vertrouwd te maken met de theorie die aan de methode ten grondslag ligt en de bijbehorende begrippen. In het praktijkgedeelte leert de cursist de methode in de praktijk toe te passen, de interventies op basis van een juiste diagnostiek te selecteren en deze op een effectieve manier te gebruiken. Aan het einde van de opleiding wordt de cursist geacht zelfstandig ISTDP diagnostiek en therapie te kunnen uitvoeren. 

Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft een nationale erkenning bij de stichting ISTDP-Nederland en een internationale erkenning bij de IEDTA (International  Experiential  Dynamic Therapy Association) als ISTDP therapeut. De hier beschreven opleiding is te beschouwen als een specialisatie in psychotherapie en geeft toegang tot het ISTDP therapeutenregister van de stichting ISTDP Nederland, van de NVPP en van de IEDTA. Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie voor Gezondheidszorg Psychologen (FGzPt)

Downloads

Hier kunt u de folder met alle informatie over de opleiding downloaden. Het is niet meer mogelijk om met de opleiding van 2020-2023 mee te doen. 

ISTDP-nederland op LinkedIn

Meld je aan bij ISTDP-nederland op LinkedIn, kom  in contact met andere geinteresseerden en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Voor wie is deze therapie geschikt?

De cliënten/patiënten die wij in behandeling nemen zijn doorgaans vastgelopen in hun dagelijkse leven. Zowel thuis als in hun vriendenkring of hun partnerrelaties komen ze problemen tegen. Ze hebben dan al langer last van allerlei lichamelijke maar ook psychische klachten zoals vermoeidheid en lusteloosheid, klachten die vaak samenhangen met psychische problemen zoals eenzaamheid, gebrek aan zelfgevoel of eigenwaarde, ideeën die leiden tot zich minder succesvol weten dan anderen wat bijvoorbeeld kan leiden tot isoleren of de schijn ophouden om verdriet en woede te kunnen verbergen. Hoewel niet iedereen daar meteen toe bereid is, moeten deze klachten en de achterliggende problemen nader onderzocht worden als gevolgen van onopgeloste problemen , conflicten en trauma’s uit het verleden. Zolang deze onopgelost blijven zullen de klachten in de een of andere vorm de cliënt/patiënt blijven achtervolgen en hem of haar ertoe brengen om vanuit angst geen andere mensen meer in hun intieme wereld toe te laten. Vaak gaat dit proces gepaard met nare negatieve gedachten over zichzelf die door hun veroordelende karakter de problemen eerder verergeren dan dat ze het verlangen ondersteunen om hier iets aan te doen bijvoorbeeld door middel van therapie.
De manier waarop je de wereld om je heen waarneemt, ervaart en hoe je erop reageert, is gevormd door een combinatie van genetische aanleg en levenservaringen. In de ISTDP-behandeling leer je de mechanismen herkennen waarmee je je eigen gevoelens vermijdt. Samen met de behandelaars ga je op zoek naar de verbanden van je problemen en klachten met je levensgeschiedenis, en hoe je de problemen in stand houdt.

Wat kun je bereiken met een behandeling met ISTDP?

Tijdens de behandeling met ISTDP leer je om je oude bescherming tegen pijn op te geven en je angst voor onderliggende gevoelens te overwinnen. Je leert om niet langer verstoppertje te spelen en om jezelf niet meer zo op je kop te geven. In plaats van vermijden en vluchten wordt je uitgenodigd om stil te staan bij je angsten en deze te leren gebruiken als hulpmiddel om naar je gevoelens te kunnen kijken. Het afwijzen van de eigen gevoelens is iets dat we al heel vroeg leren tijdens het opgroeien, dit afwijzen kan – wanneer dat intensief is gebeurd – aanleiding geven tot veel problemen in de volwassenheid waardoor de eigen belevingswereld niet alleen afgestraft en veroordeeld zal worden maar men er ook volledig van vervreemd kan raken. Bij het volgen van deze behandeling is het daarom van groot belang dat de cliënt/patiënt leert begrijpen hoe dit in zijn/haar leven ontstaan is en begrepen moet worden.

 
Introductiedag Coregroup opleiding

 

Afgelopen 26 juni werd in Bergen Op Zoom de introductiecursus gehouden. Volledig coronaproof kregen 25 belangstellenden de belangrijkste theoretische informatie over de ISTDP-methode, ondersteund door video-opnames, waarin met ISTDP/IKDP wordt gewerkt. Ondanks dat het een erg warme dag was, heeft iedereen toch een goed beeld kunnen krijgen van de basisbegrippen binnen de ISTDP, zoals onder andere de conflictdriehoek, angstregulatie en superegopathologie. Aan het einde van de dag werd tevens meer informatie gegeven over het volgen van de coregroup-opleiding tot ISTDP-therapeut. 

 

Registerleden over ISTDP-activiteiten:

Liliane Offermann over de IEDTA conferentie in Boston

 Van 26 tot 28 september 2019 vond de internationale IEDTA-conferentie in Boston plaats. Dit is een tweejarig, grootschalig ISTPD event waarbij clinici van over de hele wereld samenkomen om elkaar te informeren over ontwikkelingen binnen de EDT (Experiential Dynamic Therapy – de overkoepelende term waarbinnen ISDTP valt). Liliane Offermann, registerlid ISTPD, schreef een verslag over haar belevingen op deze conferentie. 

 Download hier het verslag. 

 Lidwien Cornelissens over de workshop van J. Rathauser

 Op 20 september kwam John Rathauser naar Amsterdam om ons kennis te laten maken met zijn manier van werken. Rathauser werd lang door Habib Davanloo getraind en dit was goed terug te zien in het zeer inspirerende beeldmateriaal van therapiesessies. Lidwien Cornelissens, lid van de core-group-opleiding schreef er een verslag over.

Download hier het verslag