Voor wie is deze therapie geschikt?

De cliënten/patiënten die wij in behandeling nemen zijn doorgaans vastgelopen in hun dagelijkse leven. Zowel thuis als in hun vriendenkring of hun partnerrelaties komen ze problemen tegen. Ze hebben dan al langer last van allerlei lichamelijke maar ook psychische klachten zoals vermoeidheid en lusteloosheid, klachten die vaak samenhangen met psychische problemen zoals eenzaamheid, gebrek aan zelfgevoel of eigenwaarde, ideeën die leiden tot zich minder succesvol weten dan anderen wat bijvoorbeeld kan leiden tot isoleren of de schijn ophouden om verdriet en woede te kunnen verbergen. Hoewel niet iedereen daar meteen toe bereid is, moeten deze klachten en de achterliggende problemen nader onderzocht worden als gevolgen van onopgeloste problemen , conflicten en trauma’s uit het verleden. Zolang deze onopgelost blijven zullen de klachten in de een of andere vorm de cliënt/patiënt blijven achtervolgen en hem of haar ertoe brengen om vanuit angst geen andere mensen meer in hun intieme wereld toe te laten. Vaak gaat dit proces gepaard met nare negatieve gedachten over zichzelf die door hun veroordelende karakter de problemen eerder verergeren dan dat ze het verlangen ondersteunen om hier iets aan te doen bijvoorbeeld door middel van therapie.
De manier waarop je de wereld om je heen waarneemt, ervaart en hoe je erop reageert, is gevormd door een combinatie van genetische aanleg en levenservaringen. In de ISTDP-behandeling leer je de mechanismen herkennen waarmee je je eigen gevoelens vermijdt. Samen met de behandelaars ga je op zoek naar de verbanden van je problemen en klachten met je levensgeschiedenis, en hoe je de problemen in stand houdt.

ISTDP is een bewezen effectieve methode voor veel verschillende problemen. In 2012 is er een meta-analyse gedaan van alle onderzoeken naar de werkzaamheid van ISTDP-behandelingen in de 20 jaar daarvoor, waar dit uit naar voren kwam. Het artikel is hier te downloaden. 

 

Wat kun je bereiken met een behandeling met ISTDP?

Tijdens de behandeling met ISTDP leer je om je oude bescherming tegen pijn op te geven en je angst voor onderliggende gevoelens te overwinnen. Je leert om niet langer verstoppertje te spelen en om jezelf niet meer zo op je kop te geven. In plaats van vermijden en vluchten wordt je uitgenodigd om stil te staan bij je angsten en deze te leren gebruiken als hulpmiddel om naar je gevoelens te kunnen kijken. Het afwijzen van de eigen gevoelens is iets dat we al heel vroeg leren tijdens het opgroeien, dit afwijzen kan – wanneer dat intensief is gebeurd – aanleiding geven tot veel problemen in de volwassenheid waardoor de eigen belevingswereld niet alleen afgestraft en veroordeeld zal worden maar men er ook volledig van vervreemd kan raken. Bij het volgen van deze behandeling is het daarom van groot belang dat de cliënt/patiënt leert begrijpen hoe dit in zijn/haar leven ontstaan is en begrepen moet worden.

ISTDP staat voor

  • Investeren in succes in plaats van falen
  • Cliënt-empowerment anders gezegd: de cliënt ontwikkelt regie over eigen functioneren.
  • Angst leren begrijpen als bondgenoot en niet je vijand
  • Effectief optreden in plaats van hulpeloos zijn
  • Herstel van het vermogen tot het aangaan van relaties
  • Ontwikkelen van een steviger hechting
  • Effectiviteit en lange termijn effecten.