ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

EEN LANDELIJK PLATFORM VOOR HOOGWAARDIGE PSYCHOTHERAPIE

Wie zijn wij?

ISTDP Nederland is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten die een specialistische opleiding hebben gevolgd in de ISTDP.  Zij zijn allemaal  ervaren  psychotherapeuten die zich verder gespecialiseerd hebben in deze vorm van psychotherapie, die  in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van persoonlijkheidsproblemen.  ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychoanalytische vorm van psychotherapie die samen met de patiënt patronen en mechanismes onder de loep neemt om zo de klachten en problemen aan de bron op te lossen.

ISTDP staat voor

  • Investeren in succes in plaats van falen
  • Cliënt-empowerment anders gezegd: de cliënt ontwikkelt regie over eigen functioneren.
  • Angst leren begrijpen als bondgenoot en niet je vijand
  • Effectief optreden in plaats van hulpeloos zijn
  • Herstel van het vermogen tot het aangaan van relaties
  • Ontwikkelen van een steviger hechting
  • Effectiviteit en lange termijn effecten.

Lid worden van het register ISTDP

Binnen de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) is een kwaliteitsregister geopend voor ISTDP-therapeuten. Ingeschreven therapeuten hebben een erkende coregroeptraining gevolgd.

Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats op voorwaarde  van deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten en regelmatige deelname aan intervisies. Klik hier voor de herregistratie-eisen die vanaf 1 maart 2019 van kracht zijn. De eisen voor behoud van registratie zijn afgestemd op de eisen zoals die door de IEDTA en door  de stichting ISTDP-Nederland worden gesteld. Zie ook www.istdp-international.com en de website van de IEDTA.

Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register ISTDP, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap ISTDP register


ISTDP collega?

Bent u een ISTDP Collega? Meld u aan bij ISTDP Nederland met het contactformulier hieronder. U wordt automatisch op de hoogte gehouden en kunt gebruik maken van alle faciliteiten van ISTDP Nederland.

 

11 + 5 =

20 september John Rathauser in Amsterdam

Op vrijdag 20 september zal John Rathauser, een zeer ervaren ISTDP-therapeut en -docent een audiovisuele workshop geven over The Twin Factors of Transference and Resistance in Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy.

In deze presentatie toont Rathauser video vignetten van enkele therapieën. Aan de hand van deze beel-den van patiënten met een breed spectrum aan psychopathologie, waaronder depressieve patiënten, patiënten met functionele/psychosomatische stoornissen, fragiele patiënten, legt hij de volgende con-cepten en technieken helder uit: 

• De “Central Dynamic Sequence” (volgorde van interventies, het therapieprotocol), met een focus op Pressure en Challenge (druk en uitdagen). 
• Technieken die leiden tot intensiveren en uitkristalliseren van de weerstand in de Therapeutische relatie (overdracht) met daarbij veel nadruk op hoe men van werken in de relaties in het heden kan overstappen naar werken binnen de Therapeutische relatie. 
• Het gebruik van de “head-on-collision (HOC)”. Dit is de meest krachtige interventie binnen de ISTDP met als doel het creëren van een intrapsychisch conflict tussen afweer/weerstand enerzijds en de onbe-wuste therapeutische relatie anderzijds. Dit leidt tot verdere toename van de weerstand, wat een voorbo-de is voor het “openen” van het onbewuste. 

Verdere thema’s die aan bod komen zijn: diagnostiek van angst, waaronder uitleg over de verschillende paden van de onbewuste angst, identificatie van afweermechanismen en hoe dit te bewerken, strategieën om een goede therapeutische relatie te vestigen en het hoe de balans te houden tussen confrontatie en holding in het psychotherapieproces. 

Datum: vrijdag 20 september 2019 / Supervisiedag: zaterdag 21 september 2019 

Locatie vrijdag: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam / Locatie zaterdag nader te bepalen. 

 Dagprogramma: 

 9.00 – 9.30 uur: Inschrijving. 

 09.30 – 11.00 uur: Inleiding presentatie. 

 11.00 – 11.30 uur: Koffie- en theepauze. 

 11.30 – 13.00 uur: Vervolg presentatie. 

 13.00 – 14.00 uur: Lunchpauze. 

 14.00 – 15.30 uur: Vervolg en afsluiten presentatie. 

 15.30 – 16.00 uur: Koffie- en theepauze. 

 16.00 – 17.00 uur: Vragen en paneldiscussie; dagafsluiting. 

 Kosten: 

Voor niet NVPP registerleden: € 250,– per dag, inclusief lunch, koffie en thee. 

Voor registerleden van de NVPP / collega’s in opleiding tot psychotherapeut/psychiater/ gz-psycholoog: €195,– per dag, inclusief lunch, koffie en thee. 

Download hier de volledige folder en hier het inschrijfformulier


Opleiding 2017-2020

ISTDP-Nederland organiseert de nieuwe 3-jarige opleiding tot ISTDP-therapeut. We zijn blij om te kunnen melden dat donderdag 18 mei 2017,  Coregroep 10 met 8 nieuwe cursisten van start is gegaan. Bij elke  coregroep kunnen assistenten worden  toegevoegd die in opleiding zijn tot opleider ISTDP. 

Geaccrediteerd bij: – NVP; 234 punten – FGzPt; 76 punten – NVvP; 108 punten/6 punten per theoriedag

In overleg met het NPI in Amsterdam is overeengekomen dat het NPI  haar faciliteiten ter beschikking stelt voor trainingsdoeleinden, voor de duur van deze opleiding

Downloads

Hier kunt u de folder met alle informatie over de opleiding downloaden
Hier kunt u de datalijst downloaden
Hier kunt u het inschrijfformulier voor de opleiding downloaden
  • De download start nadat u op de link heeft geklikt. U heeft Adobe Reader nodig om de bestanden te kunnen lezen.

Voor wie is deze therapie geschikt?

De cliënten/patiënten die wij in behandeling nemen zijn doorgaans vastgelopen in hun dagelijkse leven. Zowel thuis als in hun vriendenkring of hun partnerrelaties komen ze problemen tegen. Ze hebben dan al langer last van allerlei lichamelijke maar ook psychische klachten zoals vermoeidheid en lusteloosheid, klachten die vaak samenhangen met psychische problemen zoals eenzaamheid, gebrek aan zelfgevoel of eigenwaarde, ideeën die leiden tot zich minder succesvol weten dan anderen wat bijvoorbeeld kan leiden tot isoleren of de schijn ophouden om verdriet en woede te kunnen verbergen. Hoewel niet iedereen daar meteen toe bereid is, moeten deze klachten en de achterliggende problemen nader onderzocht worden als gevolgen van onopgeloste problemen , conflicten en trauma’s uit het verleden. Zolang deze onopgelost blijven zullen de klachten in de een of andere vorm de cliënt/patiënt blijven achtervolgen en hem of haar ertoe brengen om vanuit angst geen andere mensen meer in hun intieme wereld toe te laten. Vaak gaat dit proces gepaard met nare negatieve gedachten over zichzelf die door hun veroordelende karakter de problemen eerder verergeren dan dat ze het verlangen ondersteunen om hier iets aan te doen bijvoorbeeld door middel van therapie.
De manier waarop je de wereld om je heen waarneemt, ervaart en hoe je erop reageert, is gevormd door een combinatie van genetische aanleg en levenservaringen. In de ISTDP-behandeling leer je de mechanismen herkennen waarmee je je eigen gevoelens vermijdt. Samen met de behandelaars ga je op zoek naar de verbanden van je problemen en klachten met je levensgeschiedenis, en hoe je de problemen in stand houdt.

Wat kun je bereiken met een behandeling met ISTDP?

Tijdens de behandeling met ISTDP leer je om je oude bescherming tegen pijn op te geven en je angst voor onderliggende gevoelens te overwinnen. Je leert om niet langer verstoppertje te spelen en om jezelf niet meer zo op je kop te geven. In plaats van vermijden en vluchten wordt je uitgenodigd om stil te staan bij je angsten en deze te leren gebruiken als hulpmiddel om naar je gevoelens te kunnen kijken. Het afwijzen van de eigen gevoelens is iets dat we al heel vroeg leren tijdens het opgroeien, dit afwijzen kan – wanneer dat intensief is gebeurd – aanleiding geven tot veel problemen in de volwassenheid waardoor de eigen belevingswereld niet alleen afgestraft en veroordeeld zal worden maar men er ook volledig van vervreemd kan raken. Bij het volgen van deze behandeling is het daarom van groot belang dat de cliënt/patiënt leert begrijpen hoe dit in zijn/haar leven ontstaan is en begrepen moet worden.