ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

EEN LANDELIJK PLATFORM VOOR HOOGWAARDIGE PSYCHOTHERAPIE

Wie zijn wij?

ISTDP Nederland is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten die een specialistische opleiding hebben gevolgd in de ISTDP.  Zij zijn allemaal  ervaren  psychotherapeuten die zich verder gespecialiseerd hebben in deze vorm van psychotherapie, die  in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van persoonlijkheidsproblemen.  ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychoanalytische vorm van psychotherapie die samen met de patiënt patronen en mechanismes onder de loep neemt om zo de klachten en problemen aan de bron op te lossen.

Laatste nieuws

Training Aspirant ISTDP-therapeut (start september 2022)

De traditionele core-training van drie jaar kan nu in twee delen los van elkaar worden gevolgd met ingang van 2021.
Deel 1 is een aspirant training, deze duurt 1 jaar en leidt op tot het aspirant lidmaatschap van het register ISTDP bij de NVPP. Lees er meer over op de pagina Opleidingen en cursussen
Deel 2 is een verdiepingscursus, deze duurt 2 jaar en leidt op tot het volledig lidmaatschap en erkenning als ISTDP-therapeut nationaal en internationaal.
Klik hier voor verdere informatie over de aspirant training.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Workshop Josette Ten Have - de Labije, PsyD op 11 december 2021

Op Zaterdag 11 december organiseerde ISTDP-Nederland een workshop met Josette Ten Have -de Labije in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam en tevens online via een livestream. Op deze prachtige locatie nam Josette ons mee in de de verschillen tussen emotioneel misbruik en emotionele verwaarlozing, waar een belangrijk verschil in zit met verschillende belangrijke consequenties. Josette liet een videoband zien van een behandeling waarbij de betekenis van de relatie met dieren heel duidelijk naar voren kwam bij cliënten waar een geschiedenis van emotionele verwaarlozing heeft gespeeld. Het was een indrukwekkende en geslaagde dag!

Het bestuur van stichting KDP samen met Josette na afloop van de workshop op 11 december. Van links naar rechts: Kees Cornelissen (voorzitter), Josette ten Have – de Labije, José Verpoort (secretaris), Joy Oonk (penningmeester), Rogier Poels (algemeen bestuurslid). Niet op de foto: Willem Janssen, algemeen bestuurslid. 

Lid worden van het register ISTDP

Binnen de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) is een kwaliteitsregister geopend voor ISTDP-therapeuten. Ingeschreven therapeuten hebben een erkende coregroeptraining gevolgd.

Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats op voorwaarde  van deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten en regelmatige deelname aan intervisies. Klik hier voor de herregistratie-eisen die vanaf 1 maart 2019 van kracht zijn. De eisen voor behoud van registratie zijn afgestemd op de eisen zoals die door de IEDTA en door  de stichting ISTDP-Nederland worden gesteld. Zie ook www.istdp-international.com en de website van de IEDTA.

Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register ISTDP, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap ISTDP register


ISTDP collega?

Bent u een ISTDP Collega? Meld u aan bij ISTDP Nederland met het contactformulier hieronder. U wordt automatisch op de hoogte gehouden en kunt gebruik maken van alle faciliteiten van ISTDP Nederland.

 

2 + 4 =

Opleiding 2020-2023

ISTDP-Nederland organiseert de nieuwe 3-jarige opleiding tot ISTDP-therapeut die in 2020 is gestart. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische deel van de opleiding heeft als doel de cursist vertrouwd te maken met de theorie die aan de methode ten grondslag ligt en de bijbehorende begrippen. In het praktijkgedeelte leert de cursist de methode in de praktijk toe te passen, de interventies op basis van een juiste diagnostiek te selecteren en deze op een effectieve manier te gebruiken. Aan het einde van de opleiding wordt de cursist geacht zelfstandig ISTDP diagnostiek en therapie te kunnen uitvoeren. 

Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft een nationale erkenning bij de stichting ISTDP-Nederland en een internationale erkenning bij de IEDTA (International  Experiential  Dynamic Therapy Association) als ISTDP therapeut. De hier beschreven opleiding is te beschouwen als een specialisatie in psychotherapie en geeft toegang tot het ISTDP therapeutenregister van de stichting ISTDP Nederland, van de NVPP en van de IEDTA. Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie voor Gezondheidszorg Psychologen (FGzPt)

Downloads

Hier kunt u de folder met alle informatie over de opleiding downloaden. Het is niet meer mogelijk om met de opleiding van 2020-2023 mee te doen. 

ISTDP-nederland op LinkedIn

Meld je aan bij ISTDP-nederland op LinkedIn, kom  in contact met andere geinteresseerden en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!