ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

EEN LANDELIJK PLATFORM VOOR HOOGWAARDIGE PSYCHOTHERAPIE

Wie zijn wij?

ISTDP Nederland is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten die een specialistische opleiding hebben gevolgd in de ISTDP.  Zij zijn allemaal  ervaren  psychotherapeuten die zich verder gespecialiseerd hebben in deze vorm van psychotherapie, die  in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van angstklachten, depressieve symptomen, persoonlijkheidsproblemen en bij therapieresistent gedrag.  ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychodynamische vorm van psychotherapie die samen met de patiënt patronen en mechanismes onder de loep neemt om zo de klachten en problemen aan de bron op te lossen.

Laatste nieuws

Immersion Course Allan Abbass 

Op 3 en 4 februari 2023 geeft Allan Abbass opnieuw een 2-daagse immersion course in Amsterdam met als titel:
From resistance to change: treatment of depression and dissociative disorders with ISTDP.

Patiënten die zich aanmelden voor specialistische behandeling vertonen vaak lichamelijke symptomen of chronische therapieresistente depressie en persoonlijkheidsstoornissen. ISTDP is speciaal ontwikkeld om het vermogen op te bouwen om emoties en angst in een relatief kort tijdsbestek te tolereren. Door middel van specifieke processen die bekend staan als de graded format, veranderen de angst- en verdedigingspatronen aanzienlijk, zoals zal blijken uit de op video opgenomen behandelsessies. Het proces van capaciteitsopbouw wordt op elke patiënt afgestemd en gemaximaliseerd om de specifieke behandelingswinsten te versnellen. In deze immersion course zullen we twee video-opnames bestuderen om te kijken naar de behandelprocessen bij de start, waarneembare veranderingen gedurende de behandeling en de uiteindelijke behandelresultaten in twee relatief korte behandelingen.
Op woensdag 2 februari is het mogelijk om live superivisie te ontvangen, of mee te kijken met deze supervisies.

Klik hier voor de uitgebreide folder en het inschrijfformulier.

 

Introductiemodule ISTDP bij RinoZuid

Op 14 en 28 juni 2023 organiseert ISTDP-Nederland een introductiemodule ISTDP bij de RinoZuid in Eindhoven.

In deze module leer je de begrippen van de conflict- en de personendriehoek beter kennen en daarmee de verschillende onderdelen van de kern van de ISTDP-methode (het toepassen van de Central Dynamic Sequence, het behandelprotocol binnen ISTDP).

Je maakt kennis met de verschillende wijzen van angstkanalisatie en hoe deze te herkennen in het contact met de patiënt. Het wordt daarmee duidelijk hoe afweer en angst in relatie staan tot onderliggende gevoelens en hoe dit volgens ISTDP leidt tot klachten en symptomen. Je maakt kennis met het begrip en onderdelen van Ego-adaptieve-capaciteit, hoe je de kwaliteit hiervan bij patiënten kunt leren inschatten en wat dit betekent voor je doelstellingen in de behandeling.

De module maakt gebruik van op beeld opgenomen therapiesessies met echte patiënten om de toepassing van de verschillende begrippen en technieken zelf te ervaren. Deze module is een goede kennismaking met ISTDP en biedt een goede voorbereiding op vervolgopleidingen zoals de aspirant-training (1 jaar) en de daarop volgende verdiepingscursus (2 jaar) welke leidt tot erkenning als ISTDP-therapeut in het register van de NVPP en bij de internationale vereniging IEDTA.

Lid worden van het register ISTDP

Binnen de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) is een kwaliteitsregister geopend voor ISTDP-therapeuten. Ingeschreven therapeuten hebben een erkende coregroeptraining gevolgd.

Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats op voorwaarde  van deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten en regelmatige deelname aan intervisies. Klik hier voor de herregistratie-eisen die vanaf 1 maart 2019 van kracht zijn. De eisen voor behoud van registratie zijn afgestemd op de eisen zoals die door de IEDTA en door  de stichting ISTDP-Nederland worden gesteld. Zie ook www.istdp-international.com en de website van de IEDTA.

Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register ISTDP, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap ISTDP register


ISTDP collega?

Bent u een ISTDP Collega? Meld u aan bij ISTDP Nederland met het contactformulier hieronder. U wordt automatisch op de hoogte gehouden en kunt gebruik maken van alle faciliteiten van ISTDP Nederland.

 

14 + 12 =

Opleiding 2020-2023

ISTDP-Nederland organiseert de nieuwe 3-jarige opleiding tot ISTDP-therapeut die in 2020 is gestart. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische deel van de opleiding heeft als doel de cursist vertrouwd te maken met de theorie die aan de methode ten grondslag ligt en de bijbehorende begrippen. In het praktijkgedeelte leert de cursist de methode in de praktijk toe te passen, de interventies op basis van een juiste diagnostiek te selecteren en deze op een effectieve manier te gebruiken. Aan het einde van de opleiding wordt de cursist geacht zelfstandig ISTDP diagnostiek en therapie te kunnen uitvoeren. 

Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft een nationale erkenning bij de stichting ISTDP-Nederland en een internationale erkenning bij de IEDTA (International  Experiential  Dynamic Therapy Association) als ISTDP therapeut. De hier beschreven opleiding is te beschouwen als een specialisatie in psychotherapie en geeft toegang tot het ISTDP therapeutenregister van de stichting ISTDP Nederland, van de NVPP en van de IEDTA. Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie voor Gezondheidszorg Psychologen (FGzPt)

Downloads

Hier kunt u de folder met alle informatie over de opleiding downloaden. Het is niet meer mogelijk om met de opleiding van 2020-2023 mee te doen. 

ISTDP-nederland op LinkedIn

Meld je aan bij ISTDP-nederland op LinkedIn, kom  in contact met andere geinteresseerden en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!