ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

EEN LANDELIJK PLATFORM VOOR HOOGWAARDIGE PSYCHOTHERAPIE

Wie zijn wij?

ISTDP Nederland is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten die een specialistische opleiding hebben gevolgd in de ISTDP.  Zij zijn allemaal  ervaren  psychotherapeuten die zich verder gespecialiseerd hebben in deze vorm van psychotherapie, die  in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van persoonlijkheidsproblemen.  ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychoanalytische vorm van psychotherapie die samen met de patiënt patronen en mechanismes onder de loep neemt om zo de klachten en problemen aan de bron op te lossen.

ISTDP staat voor

  • Investeren in succes in plaats van falen
  • Cliënt-empowerment anders gezegd: de cliënt ontwikkelt regie over eigen functioneren.
  • Angst leren begrijpen als bondgenoot en niet je vijand
  • Effectief optreden in plaats van hulpeloos zijn
  • Herstel van het vermogen tot het aangaan van relaties
  • Ontwikkelen van een steviger hechting
  • Effectiviteit en lange termijn effecten.

Lid worden van het register ISTDP

Binnen de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) is een kwaliteitsregister geopend voor ISTDP-therapeuten. Ingeschreven therapeuten hebben een erkende coregroeptraining gevolgd.

Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats op voorwaarde  van deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten en regelmatige deelname aan intervisies. Klik hier voor de herregistratie-eisen die vanaf 1 maart 2019 van kracht zijn. De eisen voor behoud van registratie zijn afgestemd op de eisen zoals die door de IEDTA en door  de stichting ISTDP-Nederland worden gesteld. Zie ook www.istdp-international.com en de website van de IEDTA.

Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register ISTDP, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap ISTDP register


ISTDP collega?

Bent u een ISTDP Collega? Meld u aan bij ISTDP Nederland met het contactformulier hieronder. U wordt automatisch op de hoogte gehouden en kunt gebruik maken van alle faciliteiten van ISTDP Nederland.

 

10 + 13 =

15 en 16 januari Allan Abbas in Amsterdam

 

 Save the date!

ISTDP-Nederland is delighted to announce another immersion course! January 15th and 16th 2020 Allan Abbass will present a two-day immersion course in Amsterdam on treatment resistant depression and somatic symptom disorders. This two-day immersion course will identify and provide a framework for understanding the various types of depression and somatic symptom presentations in your clinical practice and demonstrate the psychodiagnostic and treatment processes aimed at getting to the roots of these resistances. This course offers rich video illustrations from actual psychotherapy sessions across the spectrum of patients with this condition including those with comorbid somatic symptom, anxiety and dissociative disorders. Dr. Allan Abbass is Professor of Psychiatry and Psychology and founding Director of the Centre for Emotions and Health at Dalhousie University in Halifax, Canada. He is a leading and award-winning teacher and researcher in the area of Short-Term Psychodynamic Psychotherapy, with over 250 publications.

Save the date: January 15th and 16th 2020: Allan Abbass in Amsterdam, The Netherlands!

Op 17 januari is er de mogelijkheid om live supervisie te krijgen van Dr. Allan Abbas. 

Download hier de volledige folder en het inschrijfformulier. 


Opleiding 2017-2020

ISTDP-Nederland organiseert de nieuwe 3-jarige opleiding tot ISTDP-therapeut. We zijn blij om te kunnen melden dat donderdag 18 mei 2017,  Coregroep 10 met 8 nieuwe cursisten van start is gegaan. Bij elke  coregroep kunnen assistenten worden  toegevoegd die in opleiding zijn tot opleider ISTDP. 

Geaccrediteerd bij: – NVP; 234 punten – FGzPt; 76 punten – NVvP; 108 punten/6 punten per theoriedag

In overleg met het NPI in Amsterdam is overeengekomen dat het NPI  haar faciliteiten ter beschikking stelt voor trainingsdoeleinden, voor de duur van deze opleiding

Downloads

Hier kunt u de folder met alle informatie over de opleiding downloaden
Hier kunt u de datalijst downloaden
Hier kunt u het inschrijfformulier voor de opleiding downloaden
  • De download start nadat u op de link heeft geklikt. U heeft Adobe Reader nodig om de bestanden te kunnen lezen.

Voor wie is deze therapie geschikt?

De cliënten/patiënten die wij in behandeling nemen zijn doorgaans vastgelopen in hun dagelijkse leven. Zowel thuis als in hun vriendenkring of hun partnerrelaties komen ze problemen tegen. Ze hebben dan al langer last van allerlei lichamelijke maar ook psychische klachten zoals vermoeidheid en lusteloosheid, klachten die vaak samenhangen met psychische problemen zoals eenzaamheid, gebrek aan zelfgevoel of eigenwaarde, ideeën die leiden tot zich minder succesvol weten dan anderen wat bijvoorbeeld kan leiden tot isoleren of de schijn ophouden om verdriet en woede te kunnen verbergen. Hoewel niet iedereen daar meteen toe bereid is, moeten deze klachten en de achterliggende problemen nader onderzocht worden als gevolgen van onopgeloste problemen , conflicten en trauma’s uit het verleden. Zolang deze onopgelost blijven zullen de klachten in de een of andere vorm de cliënt/patiënt blijven achtervolgen en hem of haar ertoe brengen om vanuit angst geen andere mensen meer in hun intieme wereld toe te laten. Vaak gaat dit proces gepaard met nare negatieve gedachten over zichzelf die door hun veroordelende karakter de problemen eerder verergeren dan dat ze het verlangen ondersteunen om hier iets aan te doen bijvoorbeeld door middel van therapie.
De manier waarop je de wereld om je heen waarneemt, ervaart en hoe je erop reageert, is gevormd door een combinatie van genetische aanleg en levenservaringen. In de ISTDP-behandeling leer je de mechanismen herkennen waarmee je je eigen gevoelens vermijdt. Samen met de behandelaars ga je op zoek naar de verbanden van je problemen en klachten met je levensgeschiedenis, en hoe je de problemen in stand houdt.

Wat kun je bereiken met een behandeling met ISTDP?

Tijdens de behandeling met ISTDP leer je om je oude bescherming tegen pijn op te geven en je angst voor onderliggende gevoelens te overwinnen. Je leert om niet langer verstoppertje te spelen en om jezelf niet meer zo op je kop te geven. In plaats van vermijden en vluchten wordt je uitgenodigd om stil te staan bij je angsten en deze te leren gebruiken als hulpmiddel om naar je gevoelens te kunnen kijken. Het afwijzen van de eigen gevoelens is iets dat we al heel vroeg leren tijdens het opgroeien, dit afwijzen kan – wanneer dat intensief is gebeurd – aanleiding geven tot veel problemen in de volwassenheid waardoor de eigen belevingswereld niet alleen afgestraft en veroordeeld zal worden maar men er ook volledig van vervreemd kan raken. Bij het volgen van deze behandeling is het daarom van groot belang dat de cliënt/patiënt leert begrijpen hoe dit in zijn/haar leven ontstaan is en begrepen moet worden.