ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

EEN LANDELIJK PLATFORM VOOR HOOGWAARDIGE PSYCHOTHERAPIE

Wie zijn wij?

ISTDP Nederland is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten die een specialistische opleiding hebben gevolgd in de ISTDP.  Zij zijn allemaal  ervaren  psychotherapeuten die zich verder gespecialiseerd hebben in deze vorm van psychotherapie, die  in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van angstklachten, depressieve symptomen, persoonlijkheidsproblemen en bij therapieresistent gedrag.  ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychodynamische vorm van psychotherapie die samen met de patiënt patronen en mechanismes onder de loep neemt om zo de klachten en problemen aan de bron op te lossen.

Laatste nieuws

Registerbijeenkomst oktober 2023

Op 11 oktober vond een bijeenkomst voor registerleden plaats. Jose Verpoort en Kees Cornelissen gaven een presentatie over R(esidentiele) – ISTDP, een intensieve vorm van behandelen voor patienten met therapieresistente cluster C problemen zoals die bij ISTDP House wordt toegepast. Daarnaast was er gelegenheid tot onderlinge kennismaking en uitwisseling. De avond werd met een gezellige borrel afgesloten. Het register ISTDP is ondergebracht bij de NVPP en toegankelijk voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die een core groep hebben afgerond.

 

 

 

 

 Save the date: Workshop door Josette ten Have – de Labije

Op vrijdag 1 november geeft Josette Ten Have – de Labije, psyD, ISTDP therapeut/teacher/supervisor, een workshop in Nederland in het kader van de ISTDP opleiding. De workshop wordt ook opengesteld voor geïnteresseerde therapeuten. Het onderwerp is angst: de diagnostiek ervan, hoe we patiënten kunnen helpen hun angst te reguleren, de relatie met ego-adaptieve capaciteit en superegopathologie. Josette zal het thema illustreren met eigen audiovisueel materiaal.

De locatie en verdere (inschrijf)informatie volgt

 

 

 

 

 

 

 NIEUW: Supervisietraject ISTDP

 ISTDP Nederland organiseert voor GZ psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die interesse hebben in de behandelmethode ISTDP een supervisie traject. Joy Oonk, ISTDP teacher/supervisor, zal je de basisbeginselen van het werken met ISTDP bijbrengen aan de hand van video opnames van je eigen behandelingen. Geschikt voor degenen die eerste stappen willen zetten in de ISTDP methode en een goede voorbereiding op het volgen van een coretraining. In de folder vind je meer informatie. Je kunt je aanmelden via ja.oonk@gmail.com 

Heb je interesse in het volgen van een coretraining ISTDP, geef dit dan door aan workshopistdp@gmail.com Bij voldoende interesse kunnen wij dan namelijk een nieuwe coretraining starten. 

 

 

 

 

 

 

 Verdiepingscursus core training 2024-2026

In 2024 -2026 organiseert ISTDP Nederland de 2-jarige verdiepingscursus  van de core training tot ISTDP therapeut. De verdiepingscursus is toegankelijk voor degenen die de aspirant training (het 1e jaar van de core training) hebben afgerond. Bij het succesvol afronden van de gehele core training (aspirant jaar en 2 jaar verdiepingscursus) is registratie in het register van ISTDP therapeuten bij de NVPP mogelijk. Tevens kunt u zich registreren bij de internationale vereniging IEDTA. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuw aanbod in trainingen door ISTDP Nederland, dan kunt u zich aanmelden via workshopistdp@gmail.com.

Folder verdiepingscursus

 

 

 

Immersion Course Allan Abbass

We kijken terug op indrukwekkende en inspirerende dagen met Allan Abbass. De eerste twee dagen heeft Coregroep 11 supervisie gekregen, naast twee andere supervisanten. Het is ontzettend leerzaam om samen banden te kijken en hier van zo’n steengoede collega feedback op te krijgen. Daarna gaf Allan twee workshop-dagen waarbij hij banden heeft laten zien van cliënten die gebruik maken van ‘repression’ als afweer en van cliënten waarbij ‘mild fragility’ speelt. Dit vraagt kennis van het ‘graded format’ wat Davanloo destijds heeft ontwikkeld, maar wat Allan Abbass zo helder handen en voeten geeft. We zijn weer helemaal up to date en kijken uit naar de volgende mijlpaal: het afstuderen van Coregroep 11!

Introductiemodule ISTDP bij RinoZuid

Op 18 september en 2 oktober 2024 organiseert ISTDP-Nederland een introductiemodule ISTDP bij de RinoZuid in Eindhoven.

In deze module leer je de begrippen van de conflict- en de personendriehoek beter kennen en daarmee de verschillende onderdelen van de kern van de ISTDP-methode (het toepassen van de Central Dynamic Sequence, het behandelprotocol binnen ISTDP).

Je maakt kennis met de verschillende wijzen van angstkanalisatie en hoe deze te herkennen in het contact met de patiënt. Het wordt daarmee duidelijk hoe afweer en angst in relatie staan tot onderliggende gevoelens en hoe dit volgens ISTDP leidt tot klachten en symptomen. Je maakt kennis met het begrip en onderdelen van Ego-adaptieve-capaciteit, hoe je de kwaliteit hiervan bij patiënten kunt leren inschatten en wat dit betekent voor je doelstellingen in de behandeling.

De module maakt gebruik van op beeld opgenomen therapiesessies met echte patiënten om de toepassing van de verschillende begrippen en technieken zelf te ervaren. Deze module is een goede kennismaking met ISTDP en biedt een goede voorbereiding op vervolgopleidingen zoals de aspirant-training (1 jaar) en de daarop volgende verdiepingscursus (2 jaar) welke leidt tot erkenning als ISTDP-therapeut in het register van de NVPP en bij de internationale vereniging IEDTA.

Lid worden van het register ISTDP

Binnen de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) is een kwaliteitsregister geopend voor ISTDP-therapeuten. Ingeschreven therapeuten hebben een erkende coregroeptraining gevolgd.

Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats op voorwaarde  van deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten en regelmatige deelname aan intervisies. Klik hier voor de herregistratie-eisen die vanaf 1 maart 2019 van kracht zijn. De eisen voor behoud van registratie zijn afgestemd op de eisen zoals die door de IEDTA en door  de stichting ISTDP-Nederland worden gesteld. Zie ook www.istdp-international.com en de website van de IEDTA.

Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register ISTDP, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap ISTDP register

Het huishoudelijk reglement van de stichting vind u hier.


ISTDP collega?

Bent u een ISTDP Collega? Meld u aan bij ISTDP Nederland met het contactformulier hieronder. U wordt automatisch op de hoogte gehouden en kunt gebruik maken van alle faciliteiten van ISTDP Nederland.

 

13 + 9 =

Opleiding 2020-2023

ISTDP-Nederland organiseert de nieuwe 3-jarige opleiding tot ISTDP-therapeut die in 2020 is gestart. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische deel van de opleiding heeft als doel de cursist vertrouwd te maken met de theorie die aan de methode ten grondslag ligt en de bijbehorende begrippen. In het praktijkgedeelte leert de cursist de methode in de praktijk toe te passen, de interventies op basis van een juiste diagnostiek te selecteren en deze op een effectieve manier te gebruiken. Aan het einde van de opleiding wordt de cursist geacht zelfstandig ISTDP diagnostiek en therapie te kunnen uitvoeren. 

Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft een nationale erkenning bij de stichting ISTDP-Nederland en een internationale erkenning bij de IEDTA (International  Experiential  Dynamic Therapy Association) als ISTDP therapeut. De hier beschreven opleiding is te beschouwen als een specialisatie in psychotherapie en geeft toegang tot het ISTDP therapeutenregister van de stichting ISTDP Nederland, van de NVPP en van de IEDTA. Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie voor Gezondheidszorg Psychologen (FGzPt)

Downloads

Hier kunt u de folder met alle informatie over de opleiding downloaden. Het is niet meer mogelijk om met de opleiding van 2020-2023 mee te doen. 

ISTDP-nederland op LinkedIn

Meld je aan bij ISTDP-nederland op LinkedIn, kom  in contact met andere geinteresseerden en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!