ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

ISTDP Nederland

EEN LANDELIJK PLATFORM VOOR HOOGWAARDIGE PSYCHOTHERAPIE

Wie zijn wij?

ISTDP Nederland is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten die een specialistische opleiding hebben gevolgd in de ISTDP.  Zij zijn allemaal  ervaren  psychotherapeuten die zich verder gespecialiseerd hebben in deze vorm van psychotherapie, die  in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van persoonlijkheidsproblemen.  ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychoanalytische vorm van psychotherapie die samen met de patiënt patronen en mechanismes onder de loep neemt om zo de klachten en problemen aan de bron op te lossen.

Laatste nieuws

Workshop Josette Ten Have - de Labije, PsyD op 11 december 2021

Op Zaterdag 11 december organiseert ISTDP-Nederland een workshop met Josette Ten Have – de Labije met als titel: Persisterende depressie, emotionele verwaarlozing en de band tussen mens en dier. Na een korte theoretische introductie over persisterende depressies en het begrip emotionele verwaarlozing, zal aan de hand van casusmateriaal ingegaan worden op de achtereenvolgende stappen in een ISTDP-proces met emotioneel verwaarloosde cliënten. Josette ten Have-de Labije, psychotherapeut en klinisch-psycholoog, woonachtig in Berlijn, is een door de International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) geaccrediteerde trainer en supervisor. Naast haar werk als ISTDP-therapeut, heeft zij vele internationale collega´s opgeleid tot ISTDP-therapeut. Tevens is er een unieke gelegenheid tot supervisie van Josette. Download hier de folder en het inschrijfformulier.

ISTDP op Psyflix

In November en December zullen er 5 webinars worden gepresenteerd op Psyflix. Psyflix is het platform voor webinars over psychotherapie en E-health die al door veel GGZ-medewerkers wordt gevolgd. In deze ISTDP masterclass serie zullen verschillende nationale en internationale grootheden meer uitleg geven over wat ISTDP inhoudt en tevens verder de diepte ingaan over hechting, voordeur-defenses, zelf-sabotage en ten slotte ook over de kosteneffectiviteit van ISTDP-behandelingen. Met: José Verpoort, Joy Oonk, Kees Cornelissen, Josette ten Habe -de Labije en Allan Abbass. Op 17 november trapt José Verpoort af met de belangrijkste basisbeginselen van de ISTDP. Klik hier om je in te schrijven. 

Training Aspirant ISTDP-therapeut

De traditionele core-training van drie jaar kan nu in twee delen los van elkaar worden gevolgd met ingang van 2021.
Deel 1 is een aspirant training, deze duurt 1 jaar en leidt op tot het aspirant lidmaatschap van het register ISTDP bij de NVPP.
Deel 2 is een verdiepingscursus, deze duurt 2 jaar en leidt op tot het volledig lidmaatschap en erkenning als ISTDP-therapeut nationaal en internationaal.
Klik hier voor verdere informatie over de aspirant training.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lid worden van het register ISTDP

Binnen de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) is een kwaliteitsregister geopend voor ISTDP-therapeuten. Ingeschreven therapeuten hebben een erkende coregroeptraining gevolgd.

Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats op voorwaarde  van deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten en regelmatige deelname aan intervisies. Klik hier voor de herregistratie-eisen die vanaf 1 maart 2019 van kracht zijn. De eisen voor behoud van registratie zijn afgestemd op de eisen zoals die door de IEDTA en door  de stichting ISTDP-Nederland worden gesteld. Zie ook www.istdp-international.com en de website van de IEDTA.

Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register ISTDP, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap ISTDP register


ISTDP collega?

Bent u een ISTDP Collega? Meld u aan bij ISTDP Nederland met het contactformulier hieronder. U wordt automatisch op de hoogte gehouden en kunt gebruik maken van alle faciliteiten van ISTDP Nederland.

 

5 + 8 =

Opleiding 2020-2023

ISTDP-Nederland organiseert de nieuwe 3-jarige opleiding tot ISTDP-therapeut die in 2020 is gestart. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretische deel van de opleiding heeft als doel de cursist vertrouwd te maken met de theorie die aan de methode ten grondslag ligt en de bijbehorende begrippen. In het praktijkgedeelte leert de cursist de methode in de praktijk toe te passen, de interventies op basis van een juiste diagnostiek te selecteren en deze op een effectieve manier te gebruiken. Aan het einde van de opleiding wordt de cursist geacht zelfstandig ISTDP diagnostiek en therapie te kunnen uitvoeren. 

Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft een nationale erkenning bij de stichting ISTDP-Nederland en een internationale erkenning bij de IEDTA (International  Experiential  Dynamic Therapy Association) als ISTDP therapeut. De hier beschreven opleiding is te beschouwen als een specialisatie in psychotherapie en geeft toegang tot het ISTDP therapeutenregister van de stichting ISTDP Nederland, van de NVPP en van de IEDTA. Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Federatie voor Gezondheidszorg Psychologen (FGzPt)

Downloads

Hier kunt u de folder met alle informatie over de opleiding downloaden. Het is niet meer mogelijk om met de opleiding van 2020-2023 mee te doen. 

ISTDP-nederland op LinkedIn

Meld je aan bij ISTDP-nederland op LinkedIn, kom  in contact met andere geinteresseerden en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!